Fase 1 (0.-5. årgang)

Generel info om fase 1

På Bankagerskolen dækker Fase 1 over elever fra 0. - 5. årgang, samt ‘Rød tråd-samarbejdet’ mellem Bankagerskolen og Dagtilbud Bankager. Børnene fra Dagtilbud Bankager starter i ‘Rød tråd-samarbejdet’ d. 1. maj i det år, de skal begynde i 0. klasse. Pædagoger fra skolen og børnehaven samarbejder tæt om børnene og den gode overlevering fra børnehave til skolen.

Fase 1 er 3-4 sporet, hvilket betyder, at de enkelte årgange består af 3-4 klasser pr. årgang.

0. og 1. årgang holder til i Hus 1, 2. og 3. årgang i Hus 3 og 4. og 5. årgang finder man i Hus 4. I Hus 2 finder man SFO 1, hvor SFO-tilmeldte elever fra 0.-3. årgang holder til. Elever fra 3. årgang indgår i overgangsforløb til SFO 2 i løbet af skoleåret.

Lokalerne i Hus 1, 3 og 4 kan sammenlægges ved hjælp af foldedøre, hvilket tages i brug ved holddeling, tema- og projektuger samt ved diverse arrangementer.

I husene er der et tæt samarbejde om børnene, samt en stemning af åbenhed, nysgerrighed og læringslyst.Husene er bygget op omkring et stort fællesareal, som anvendes til individuel fordybelse, gruppearbejde og fællesarrangementer.

I forbindelse med hvert hus, er der indrettet udendørsarealer svarende til børnenes alder og mulige pauseinteresser.

I hus 1 og 3 afholdes der dagligt/ugentligt morgensang med eventuelle elevbidrag i form af fejring af fødselsdage eller fremlæggelser.

0.-4. årgang har tilknyttet en klassepædagog pr. klasse - pædagoger som børnene også møder i SFO’en.