Skolestart

Overgang til skole

Samarbejde mellem børnehaverne og skolen og forældre:

  • Pædagogerne i børnehaverne og SFO’en samt børnehaveklasselederne samarbejder om forløbet fra 1. maj til skolestart.
  • Ansøgning om skoleudsættelse behandles i samarbejde mellem børnehave og skolen.
  • Forud for skolestart afholdes der møde med forældre, personale fra børnehave og skole ved børn, der har brug for særlig opmærksomhed.

 

Indskrivning

Se mere om skolestart på Horsens Kommunes hjemmeside her.

Selve indskrivningen foregår på Horsens Kommunes hjemmeside via dette link Indskrivning