Opslagstavlen

 • ikon
  Skolebestyrelsesvalget er afgjort

  Pr. 1. august 2018 består skolebestyrelsen af følgende 7 forældrevalgte medlemmer:

  Martin Ingemann Hansen (børn i 3a, 6c og 8xy), nuværende formand
  Morten Svendsen Nordli (børn i 3b og 5a), nuværende næstformand
  Søren Svinth Vandel (børn i 0abc og 2b)
  Henrik Tinggård Truelsen (børn i 4d og 7xy)
  Lasse Andersen Bakgaard (barn i 0abc)
  Tanya Fomsgaard Adsbøl (børn i 1a og 8 xy)
  Jeanette Valter Gudbjerg (barn i 0abc)

  Suppleant blev Gitte Møller Hyllegaard (børn i 0abc og 2a)

  Forældrene markeret med rød skrift er nyvalgte.
  Morten Svendsen Nordli genopstillede og blev valgt.
  Martin, Søren og Henrik er på valg i 2020 mens de øvrige er på valg i 2022.

  Birgitte Danielsen, Jette Frisk Helstrup og Gunna Nordfoss udtræder af bestyrelsen pr. 31.07.18.

  Udover ovennævnte forældre består skolebestyrelsen af to elevrerpæsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som alle vælges for et år ad gangen.
  Bent Nielsen den 03-05-2018